Podziękowania

Niniejszym na łamach tej strony internetowej składam podziękowania i wyrazy uznania Panu doc. Januszowi Beresiowi , za pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z produkcją superabsorbentów polimerowych

Edward Kulikowski

Strona Główna

     Rosnąca konkurencja pomiędzy firmami zajmującymi się uprawą roślin wymusza poszukiwanie nowych technologii i preparatów pozwalających osiągać lepsze rezultaty w tych dziedzinach. Nie mniej istotnym czynnikiem decydującym o wyborze technologii i preparatów do stosowania w uprawie roślin, jest ich oddziaływanie na środowisko. Przez nierozważne działania (przenawożenie, intensywne stosowanie środków ochrony roślin, zaburzenia melioracyjne) środowisko naturalne ulega ciągłej degradacji. Problemów przysparzają także kapryśne zmiany klimatu, powodując bądź ulewne deszcze, bądź okresy długotrwałych susz.

 

 
 

   To między innymi te problemy skłoniły mnie do badań, opracowywania technologii i produkcji preparatów pomagających częściowo niwelować w/w niekorzystne zjawiska.

Od roku 1997 jako osoba współpracująca w Firmie PPHU „Hellen” podjąłem badania i opracowałem kilka produktów związanych z uprawą roślin, które następnie we współpracy z innymi firmami wdrożyłem do produkcji.

Wyniki badań były konsultowane, a produkty sprawdzane przez instytucje i pracowników naukowych, z którymi współpracowałem (AR Kraków, IUNG Puławy, AR Lublin, Instytut w Zamościu, Wydział Chemii UJ Kraków, IBL Warszawa, Instytut Warzywnictwa Skierniewice).

Potwierdzenie pozytywnego działania zostało dokonane w praktyce w gospodarstwach ogrodniczych, leśnych, zabytkowych parkach i nowych inwestycjach dotyczących terenów zieleni, w uprawie grzybów jadalnych i aplikacji grzybów mikoryzowych.

 

   Poza produkcją w Firmie ARTAGRO w dalszym ciągu prowadzone są badania, niektóre z nich są na ukończeniu. Wkrótce nowe preparaty znajdą się w sprzedaży.

Założeniem firmy jest produkcja preparatów sprzyjających środowisku naturalnemu, mających na celu poprawę struktury gleby, zwiększenie jej pojemności wodnej, przeciwdziałanie erozji wodnej i wietrznej, stratom wody przez parowanie, przeciwdziałanie wchłanianiu metali ciężkich przez rośliny, przeciwdziałanie eutrofizacji rzek i jezior przez ograniczenie wymywania składników pokarmowych (nawozów), przywracających witalność glebom zdegradowanym.

Preparaty produkowane przez firmę ARTAGO dzięki stwarzaniu optymalnych warunków dla wzrostu, pozwalają na pełne wykorzystanie naturalnego potencjału rozwojowego roślin, bez uciekania się do modyfikacji genetycznych.

Celem mojej firmy jest dostarczenie rolnikom, ogrodnikom, działkowiczom, leśnikom i przedstawicielom innych dziedzin związanych z uprawą roślin, ochroną środowiska, produktów mogących w pełni zaspokoić ich oczekiwania.

 

Edward Kulikowski